Soutěž o Wellness pobyt

Už víš, že Edgar dodává energii a pomáhá s regenerací. Ale teď tě necháme načerpat síly úplně jinak: vyhrát totiž můžeš víkendový wellness pobyt pro dva v Krkonoších. Čeká tě parádní hotel, wellness zóna a nejkrásnější fitko na světě – příroda. 

Výherce soutěže:

Zdeňka Pečková

 

Jak se zapojit do soutěže?

1. NAKUP nad 1000 Kč v období od 8. srpna – 30. srpna 2020

2. Všechny zaplacené nákupy nad 1000 Kč v uvedeném období budou zařazeny do slosování, které proběhne 31. srpna 2020

3. VYHRAJ wellness pobyt pro dva 

 

O co se hraje?

Wellness pobyt s polopenzí pro dvě osoby v Hotelu Sněžka.

Detaily pobytu:

- Ubytování na dvě noci v termínu 1.9.2020 – 11.12.2020 
- Snídaně formou bufetu a večeře formou tříchodového menu z výběru z lístku nebo formou bufetu v nabídce naleznete veganské a zdravé speciality společně také s tradičními českými pokrmy 
- Vstup do Spa & Relax centra (finská sauna a vířivka) – dle volných kapacit
- 10% sleva na adrenalinové aktivity Yellow Point
- Parkování přímo u hotelu
- Internetové připojení Wi-Fi v celé budově

Hotel Sněžka **** se nachází v samém centru pohoří Krkonoše v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn. Hotel nabízí kvalitní servis a příjemné prostředí. Ideální poloha hotelu, společně s jeho vnitřním vybavením nadchne každého sportovce.

 

 

Pravidla soutěže „Vyhrajte podzimní wellness pobyt“

8. 8. 2020 – 30. 8. 2020 (dále jen „Pravidla soutěže“)

 1. Soutěž pořádá: společnost Adriatic Curatio, s.r.o. se sídlem: Mírové nám. 3d/519, Ostrava 70 300 IČO: 25355261 DIČ: CZ25355261 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě (dále jen „Pořadatel“)

2. Termín a místo konání soutěže Soutěž probíhá 8.8. 2020 (00:00:00) do 30. 8. 2020 (23:59:59) (dále jen „Doba konání soutěže“) na území České republiky na eshopu www.edgarpower.cz

3. Výhra v soutěži – Wellness pobyt na dvě noci pro dvě osoby s polopenzí v Hotelu Sněžka. Poukaz je možné uplatniti v termínu 1.9. – 11.12.2020.

4. Účast v soutěži Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „Účastník soutěže“), která v Době konání soutěže uskuteční na webových stránkách www.edgarpower.cz nákup za více než 1000 Kč  (dále jen „Soutěžní nákup“) do hodnoty nákupu se nezapočítává poštovné. Ze soutěže jsou vyloučeni a Účastníky soutěže se nemohou stát zaměstnanci Pořadatele a všichni zaměstnanci s nimi spolupracujících agentur a společností a osoby blízké těmto osobám. Účastník soutěže se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek provede Soutěžní nákup. Účastník soutěže se může do soutěže zapojit opakovaně, a to vždy po provedení Soutěžního nákupu s novým Soutěžním číslem (číslo objednávky). Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito Pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, ztrácí nárok na výhru a výhra se nepředá.

5. Způsob výběru výherce. Výherce  bude vybrán formou losování, a to následujícím způsobem: výherce bude vylosován dne 31. 8. 2020, a to z Účastníků soutěže, kteří získali Soutěžní číslo v období od 8. 8. 2020 (00:00:00) do 30. 8. 2020 (23:59:59).

6. Oznámení o výhře O své výhře bude výherce vyrozuměn: - prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v objednávce a SMS zprávou zaslanou na telefonní číslo uvedené v objednávce. Výherce bude o výhře informován způsobem uvedeným v předchozí větě do 3 pracovních dnů od skončení soutěže. Součástí informace o výhře bude i žádost o zaslání kontaktních údajů pro doručení výhry. Výherce je povinen zaslat požadované kontaktní údaje způsobem uvedeným v rámci e-mailové či SMS zprávy obsahující oznámení o výhře, a to do 5 pracovních dní od data přijetí takovéto zprávy. V případě, že výherce nesplní některou z výše uvedených podmínek, jeho nárok na výhru zaniká a místo tohoto výherce bude jako výherce vylosován jiný Účastník soutěže. Pořadatel zveřejní Výherce na svých internetových stránkách a sociálních sítí. Zveřejněny budou následující údaje: a) jméno; b) příjmení

7. Distribuci výhry zajistí Pořadatel, a to na adresu, kterou výherce uvede v odpovědi na oznámení o výhře.

8. Všeobecné podmínky soutěže Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník soutěže svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Nepřevzatá výhra propadá Pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojenou s dodávkou výher výhercům. Výhru nelze reklamovat. Výherce nemá nárok na vrácení či výměnu výhry. V případě výhry nad 10.000,- Kč je Pořadatel povinen odvést srážkovou daň z výhry ve výši 15 %. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit Pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech Pořadatele v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná Pravidla soutěže jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Do soutěže budou zařazeny pouze platné Soutěžní čísla. Platnými Soutěžními čísly se rozumí taková Soutěžní čísla (čísla objednávek), která byla zaplacena do dne 30. 8. 2020.

9. Zpracování osobních údajů Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje Účastníků soutěže dle níže uvedených podmínek, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi Pořadatelem a Účastníkem soutěže, který vznikne účastí Účastníka soutěže v soutěži. Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, a jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pořadatel bude osobní údaje Účastníků soutěže zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže (viz údaje v těchto Pravidlech soutěže), a to max. po dobu 3 měsíců od skončení Doby konání soutěže. Nedílnou součástí soutěže a těchto Pravidel soutěže je též zpracování osobních údajů výherce pro propagaci Pořadatele a jím pořádaných soutěží formou pořízení podobizen a audiovizuálních záznamů výherců z výběru výher a jejich zveřejnění v propagačních materiálech Pořadatele, na jeho webových stránkách, na jeho facebookovém či instagramovém profilu a kanálu Pořadatele na Youtube, a to max. po dobu 2 let od skončení Doby konání soutěže. Pro případ výhry uděluje Účastník soutěže svým zapojením do soutěže Pořadateli svolení s pořízením jeho podobizny a/nebo audiovizuálních záznamů a jejich zveřejněním dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 84 a násl.), spolu s jeho běžnou identifikací jménem, prvním písmenem příjmení a obcí bydliště. Udělení tohoto svolení je nezbytným předpokladem pro výhru v soutěži a v případě jeho odvolání ztrácí výherce nárok na výhru. Osobní údaje Účastníků soutěže bude Pořadatel zpracovávat sám, příp. tím v souladu s požadavky GDPR pověří třetí osobu. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí Účastníkům soutěže jakožto subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:

• právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává;

• právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;

• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;

• právo na omezení zpracování osobních údajů;

• právo na přenositelnost osobních údajů. Účastníci soutěže se navíc mohou se svojí stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Výše uvedená práva mohou Účastníci soutěže uplatnit u Pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích, příp. na e-mailové adrese info@edgarpower.cz. V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou Účastníci soutěže obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@edgarpower.cz. Tato Pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele na adrese www.edgarpower.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.