Obchodní podmínky

Üzleti feltételek

Üzleti feltételek

Az Adriatic Curatio s.r.o. társaság online áruházának általános üzleti szerződési feltételei.

Bevezető rendelkezések
Az online áruházat az Adriatic Curatio, s.r.o. üzemelteti, székhelye: Mírové náměstí 3d / 519, Ostrava-Vítkovice, azonosító szám 25355261, bejegyzett az ostravai regionális bíróságnál, C. szakasz, 9843-as ügyszám (a továbbiakban: „az eladó”).

Kapcsolat:         
szállításí cím: Adriatic Curatio s.r.o.
elektronikus cím: info@edgarpower.cz
tel. 739634234

Ezek az Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban: „általános üzleti feltételek”) tovább pontosítják az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit, a vevő egy fogyasztó, illetve egy olyan személy, amely nem vállalkozása vagy egyéb üzleti tevékenysége részeként működik a vételi szerződés megkötésekor és teljesítésekor, vagy vállalkozó, ha üzleti vagy egyéb üzleti tevékenysége során jár el (a továbbiakban: „vevő”).

Ha a vevő nem fogyasztó, és vállalkozóként vásárol termékeket, hogy ezekkel a termékekkel üzleteljen, akkor a vevő köteles ezt a megrendelésben feltüntetni.

Az általános üzleti feltételek az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés szerves részét képezik, hogy ha azt az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződésben nem állapították meg másként, a következő Polgári Törvénykönyvből (Ptk. 89/2012 sz.) és a Fogyasztóvédelmi Törvényből (Ptk. 634/1992 sz.) származó következő általános üzleti feltételeket kell alkalmazni a szerződő felek kölcsönös kapcsolatára, és pedig ha a vásárló egyben fogyasztó is.

A vevő köteles megismerkedni ezen általános üzleti feltételekkel, miközben az adásvételi szerződés megkötésével a vevő megerősíti, hogy a vételi szerződés megkötése előtt elolvasta az általános üzleti feltételeket, és hogy ezen általános üzleti feltételek elfogadja.

Adásvételi szerződés megrendelése és megkötése

Az eladó a saját online áruházainak weboldalán kínálja az árut, miközben az árukat leírásokkal, esetleg szemléltető fényképekkel, pontos ÁFA és ÁFA nélküli árakkal látja el.

Áru vásárlása iránti érdeklődés esetén a vevő köteles kitölteni a megrendelést, miközben az összes a dokumentumban előírt adatok kitöltése feltétele a megrendelés érvénybelépésének. A vevő a megrendelés elküldése előtt jogosult a megrendelés bármilyen jellegű megváltoztatására. Az eladó a vevő által megadott e-mail címre haladéktalanul automatikus e-mail formájában visszaigazolja a vevőnek a megrendelés beérkezését. Az eladó fenntartja azon objektív okokból történő jogát, mint például a szállítás mértéke, ár, stb., hogy felkérhesse a vevőt a rendelés megfelelő módon való megerősítésére, például írásban. Ha a vevő megtagadja a megrendelés előírt megerősítését, a felek abban állapodnak meg, hogy a megrendelés érvénytelen és a szerződést nem kötötték meg, még abban az esetben sem, ha annak átvételét az eladó megerősítette. Az adásvételi szerződést a vevő megrendelésének megküldésével és az eladó megrendelés visszaigazolásával lép érvénybe, és cseh nyelven kötik meg. Az ebből eredő adásvételi szerződést csak a felek megállapodásával vagy jogi okokból lehet megváltoztatni vagy megszüntetni.

A megerősített vevői megrendelést az eladó a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelő időtartamra adásvételi szerződésként archiválja, annak sikeres teljesítése céljából, és harmadik személyek számára nem hozzáférhető.

Ár és fizetési feltételek

Az eladó köteles a vevő által megrendelt terméket a szerződéssel összhangban előírt feltételeknek megfelelően kiszállítani, és pedig a weboldalon feltüntetett áron és a vevő köteles ezen ár megtérítésére. A weboldalon feltüntetett árak a megrendeléskor érvényesek. Az eladó fenntartja a jogot az árak megváltoztatására prezentációs hiba vagy árfolyam megváltozása esetén, valamint ha a termék szállítójának ára jelentősen megváltozott, azonban miután a vevő értesítve lett az árváltozásról 7 napon belül ezen árváltozás ismertetését követően jogosult az adásvételi szerződéstől visszalépni. Az eladó jogosult a szállítási díj hozzáadására a vételárhoz.

Az eladó a következő fizetési lehetőségeket kínálja a megrendelt áruért: kézbesítés, banki átutalás vagy készpénz. Kézbesítés esetén a megrendelt áru a vevő által a szerződésben feltüntetett szállítási címre kerül kiküldésre, miközben a vevő átvételkor fizeti ki a megrendelt terméket. A szállítmány tartalmazni fogja a vonatkozó adószámlát is.

A vételár csak akkor tekinthető kifizetettnek, miután a teljes vételárat jóváírják az eladó folyószámlájára, vagy készpénzes fizetés esetében az eladó pénztárában vagy a szállítási társaságnak kézbesítést követően ki lett fizetve az áru.

Banki átutalás esetében a vevő köteles a vételár térítésére az eladó számlájára a előzetes számla alapján, amely a vevő által megadott e-mail címre lesz a megrendelés megerősítésével egyben elküldve. Miután az összeget jóváírták az eladó számlájára, az eladó a terméket a vevő által a megrendelésben megadott címre küldi el.

Szállítási feltételek
Az eladó a terméket a vevő által megadott címre küldi el, vagy a vevő jogosult az árut az eladó átvételi pontján a megrendelésben meghatározottak szerint átvenni. Az áruknak a megrendelésben megjelölt vevő címére történő szállítása esetén a vevő vállalja a szállítás kifizetését, kivéve, ha az adásvételi szerződésben másként állapodnak meg. A szállítási díj összegét az adásvételi szerződés határozza meg, és az adásvételi szerződésben meghatározott vételártól függ.

 

 

Az áruk kiszállítási ideje az áruk típusától függ, és minden árura külön van meghatározva. Ha a kiválasztott áru melett az van feltüntetve, hogy raktáron van, az eladó vállalja, hogy az árut 4 napon belül kiszállítja. A szállítási határidő azzal a feltétellel érvényes, hogy ha az eladó megkapja a vételi szerződésben meghatározott összes dokumentumot. A vevőnek joga van elállni a szerződéstől, ha az eladó nem tudja számára még egy további 30 napos határidőn belül sem elküldeni a megrendelt árut, vagy ha nem képes a megrendelésben megadott eladó átvételi pontján az átadást biztosítani. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az eladó köteles azonnal visszafizetni a befizetett összeget a vevő által közölt számlára, legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül, kivéve, ha a szerződő felek másként állapodnak meg. Az eladó vállalja, hogy tájékoztatja a vevőt, a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címen, vagy telefonon, arról, hogy az árut postázta. A megrendelt áru akkor minősül időben kézbesítetnek, ha az árú a teljesítés helyén készen áll az átvételre legkésőbb a megállapodás szerinti vagy a további időszak utolsó napján. Ha a vevő a megrendelt árút saját okból nem veszi át, a vevő fizeti a szállítási díjat, vagy a visszaszállítás díját, illetve az ismételt szállítás teljes díját. Abban az esetben, ha a vevő ezt a megadott ésszerű időn belül sem teszi meg, az eladó jogosult visszalépni az adásvételi szerződéstől.

A vevő köteles közvetlen az áru átvételekor a szállítóval közösen leellenőrizni a küldemény állapotát (a csomagok számát, a társaság logójával ellátott szalag sértetlen állapotát, a doboz sérülését) a mellékelt szállítólevél alapján. A vevőnek joga van megtagadni egy olyan szállítmány elfogadását, amely nem felel meg az adásvételi szerződésnek, mivel a szállítás hiányos vagy sérült. Ha a vevő átveszi a sérült küldeményt a szállítótól, akkor a sérülést a szállító átadási protokolljában haladéktalanul fel kell tüntetni.

A hiányos vagy sérült szállítmányról azonnal értesítést kell küldeni e-mailben az eladó címére, valamint a sérülésekről szóló protokollt a fuvarozóval ki kell állítani és haladéktalanul továbbítani kell az eladó számára faxon, e-mailben, vagy postán. A szállítmány hiányosságára vagy külső károsodására vonatkozó kiegészítő panasz nem fosztja meg a vevőt az árut illető panasz jogától, de egyben lehetőséget ad az eladónak is annak bizonyítására, hogy nincs ellentmondás az adásvételi szerződéssel szemben.

A szerződő feleknek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítéshez fűződő jogokkal szemben a vonatkozó, általában kötelező érvényű rendeletek (különösen a Ptk. 1914–1925. §, 2099–2177. § és 2161–2144. §) szabályozzák.

Az eladó felelős a vevő felé azért, hogy az áru átvételkor hibátlan legyen.

Különösen az eladó felel a vevővel szemben arról, hogy miközben a vevő átvette az árut, az áruknak a felek által megállapodott tulajdonságai vannak, és ilyen megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által leírt vagy a vevő által elvárt áru tulajdonságának megfelelően, valamint a reklám által, az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó megjelöl annak felhasználására, vagy amelyhez általában ilyen típusú árukat használnak, az áruk megfelelnek a megállapodás szerinti minta vagy modell minőségének vagy kialakításának, ha a minőséget vagy a kialakítást a megállapodás szerinti minta vagy modell alapján határozták meg, megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban, és az áruk megfelelnek a törvényi követelményeknek. Ha az áru nem rendelkezik a fent említett jellemzőkkel, akkor a vevő kérheti egy új árú hiánytalan kiszállítását is, kivéve, ha ez a hiba természetének következtében ésszerűtlen; ha ez nem lehetséges a vevő elállhat a vételi szerződéstől. Ha ez azonban a hiba jellege miatt aránytalan, különösen, ha a hibát indokolatlan késedelem nélkül el lehet távolítani, a vevőnek joga van a hiba ingyenes eltávolítására. A vevőnek joga van egy új áru szállítására vagy részeinek cseréjére, akár elhárítható hiba esetén is, ha az árut nem tudja megfelelően felhasználni és pedig a javítás utáni hiba ismételt előfordulása miatt, vagy nagyobb számú hiba esete miatt. Ilyen esetben a vevő jogosult az adásvételi szerződéstől visszalépni.

Ha a vevő nem lép vissza a szerződéstől, vagy nem gyakorolja az új áru hiba nélküli szállításának jogát, hibás részeknek cseréjét vagy az áru javítását, ésszerű kedvezményt igényelhet. A vevőnek ésszerű árengedményre van joga, még abban az esetben is, ha az eladó nem szállíthat új hiba nélküli árut, nem cserélheti ki az áru meghibásodott részét, vagy az árut nem javíthatja meg, valamint ha az eladó ésszerű határidőn belül nem javítja meg az árut, vagy ha a javítás elvégzése a vevő számára jelentős nehézségeket okozna.

A vevő nem jogosult hiba teljesítésre, ha a vevő az áru vétele előtt tudatában volt annak, hogy az áru hibás, vagy ha a vevő maga okozta a hiba.

A vevőnek joga van a fogyasztási cikkekben bekövetkezett hibától a kézhezvételtől számított huszonnégy hónapon belül gyakorolni. Ha a hiba a kézhezvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az árut a kézhezvétel időpontjában hibásnak kell tekinteni.

Az eladó 24 hónapos garanciát vállal minden eladott árutermékre. Ha az eladásra kerülő áruk csomagolásán vagy az árut kísérő utasításokon, a termék használatát illetően határidő van feltüntetve, például lejárati idő, a jótállási idő ezen időszak leteltekor lejár. A jótállási idő az eladás dátumától kezdődik (az adóköteles értékesítés dátuma, feltüntetve az értékesítési okmányon - számlán). A lejárati időt az áruk gyártója adja meg. A minimális garanciaidőt az áruk lejárati ideje szabályozza.

A feleknek az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó panaszkezelési eljárása szabályozhatja.

Szerződés felmondása

Ha az adásvételi szerződést távértékesítés útján kötik, a fogyasztónak, amely egyben a felhasználó is a Polgári törvénykönyv 1829. sz. § (1) bekezdése értelmében az áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül és büntetés nélkül joga van visszavonni az adásvételi szerződést. Az eladónak a fent említett határidőn belül el kell küldenie az adásvételi szerződéstől való visszalépést. Abban az esetben, ha a vevő gyakorolja jogát és eláll a szerződéstől, felveszi a kapcsolatot az eladóval, lehetőleg írásban, és tudatja vele, hogy visszavonja a szerződést, miközben helyénvaló, ha a vevő megjelöli a megrendelés számát, a vásárlás dátumát és a számlaszámot a visszatérítéshez. Az adásvételi szerződésből való kilépéshez a vevő a jelen feltételekhez csatolt mintát is felhasználhatja, vagy a vevő elektronikus úton elküldheti a visszavonást az eladó e-mail címére az info@edgarpower.cz címre. Ha a vevő visszavonja az adásvételi szerződést, az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a vásárlási szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszaküldi az összes pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, amelyeket a vevő a felmondott adásvételi szerződés alapján kapott, ugyanolyan módon, mint ahogy a kapott pénzeszközöket megkapta. Az eladó a befizetett összeget csak akkor küldheti vissza a vevőnek más módon, ha a vevő ezt elfogadta, és ha ez nem jár további költségekkel. A visszavonási értesítéssel egyidejűleg a vevő az eredeti csomagolásában, sértetlen, fel nem használt és az esetleges tartozékokkal együtt visszaküldi az árut az eladónak, vagyis olyan állapotban, hogy az eladó az árut újból eladhassa. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott összeget visszafizetni a vevőnek korábban, mint ahogy a vevő átadja az árut, vagy mint ahogy bizonyítja, hogy az árut az eladónak postázta. Az árut rendes szállításként kell elküldeni, az utánvételként küldött küldeményt nem áll módunkban átvenni.

Az eladó fenntartja azon jogát, hogy elálljon az adásvételi szerződéstől, abban az esetben, ha a megrendelt árut már nem árulják vagy nem szállítják.

Személyes adatok védelme

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevő vállalja, hogy személyes adatait az eladó adatbázisában dolgozza fel, és hogy ezeket személyes adatkezelőként gyűjti be az adásvételi szerződés teljesítése céljából. A vevő személyes adatainak felhasználása a személyes adatok feldolgozásáról szóló 110/2019 sz. Ptk. szerint történik, míg a vevőnek joga van a személyes adatai feldolgozásáról szóló engedélyének írásbeli visszavonására. A vevő személyes adatai védve vannak a visszaélésekkel szemben, és az eladó vállalja, hogy a személyes adatokat semmilyen más személynek nem adja tovább, kivéve azokat a harmadik feleket, akiket szükségszerűen a vételi szerződés teljesítéséhez használt fel. Az egyedi adásvételi szerződéseket elektronikus formában archiválják, és hozzáférhetetlenek. A vevőnek joga van hozzáférni személyes adataihoz, információt kapni azok feldolgozásáról, kijavítani és frissíteni ezeket, valamint feldolgozásuk ellen tiltakozni, panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Cseh Köztársaság - www.uoou.cz), beleértve az ilyen adatokra vonatkozó egyéb törvényes jogokat is. A személyes adatok a vevő írásbeli kérése alapján eltávolíthatóak az adatbázisból.

Záró rendelkezések Ha az általános szerződési feltételek vagy az adásvételi szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy hatástalannak bizonyul, akkor ezen érvénytelenség vagy hatástalanság nem érinti az általános szerződési feltételek vagy az adásvételi szerződés többi részének érvényességét és hatékonyságát, kivéve az általános szerződési feltételek vagy az adásvételi szerződés egyéb tartalmától való elválaszthatatlanság esetét.

Az adásvételi szerződés bármilyen módosítása csak írásban lehetséges.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének (CISG) alkalmazása a jelen általános szerződési feltételekből fakadó szerződéses kapcsolatokra kizárt.

Ezek az általános szerződési feltételek az eladó weboldalán, a vevő rendelése elküldésének napján meghatározott módon érvényesek.

A kapcsolatokat és az adásvételi szerződésből fakadó esetleges viták kizárólag a Cseh Köztársaság törvényei alapján kerülnek megoldásra, és a Cseh Köztársaság illetékes bíróságai rendezik. A vevő, mint fogyasztó és az eladó közötti viták bíróságon kívül is rendezhetők, miközben a vevő kapcsolatba léphet a jogviták peren kívüli rendezésével foglalkozó testülettel, amely a Cseh Kereskedelmi Felügyelet (Česká obchodní inspekce, www.coi.cz), és az ott működő szabályok szerint járhat el. További információ a bíróságon kívüli vitarendezésről a Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság (České obchodní inspekce) honlapján található. Az alternatív vitarendezés indítása az alábbi on-line űrlap segítségével is elérhető a következő weboldalon: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Ezek az általános szerződési feltételek 26. 08. 2019 től léptek hatályba és érvénybe.